بازی جابجایی مهره ها

کد کالا : BZ06
بازی جابجایی مهره ها
بازی جابجایی مهره ها

  • قیمت با تخفیف : 8,500 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 8,500 تومان
اطلاعات فنی: در این بازی باید مهره ها را به رو به رو منتقل کنید. در این انتقال تنها مجاز به پرش از روی یک مهره هستین و اجازه حرکت مهره رو به عقب را ندارید. بنابر این راه حل این معما را به دست آورید.