بازی هر ستون دو مهره

کد کالا : BZ04
بازی هر ستون دو مهره
بازی هر ستون دو مهره

  • قیمت با تخفیف : 9,500 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 9,500 تومان
اطلاعات فنی: مهره های موجود را به گونه ای در سوراخ ها قرار دهید که در هر سطر و سطون و مهره وجود داشته باشد.