معمای تنگرام

کد کالا : BZ05
معمای تنگرام
معمای تنگرام

  • قیمت با تخفیف : 11,000 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 11,000 تومان
اطلاعات فنی: قطعات موجود را به گونه ای در قاب قرار دهید که شکل مربع درون قاب کامل شود.