محصولات پربازدید
آخرین محصولات
آخرین اخبار و اطلاعیه ها
مقاومت الکتریکی

مقاومت الکتریکی

مسابقات نادکاپ در روز 26 و 27 اسفند ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

26 آبان 1399

دانشمندان برای کمک به ربات ها جهت تشخیص درد و ترمیم خود،

دانشمندان برای کمک به ربات ها جهت تشخیص درد و ترمیم خود، "مغز کوچک" تولید می کنند

مسابقات نادکاپ در روز 26 و 27 اسفند ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

28 مهر 1399