المان فولی

کد کالا : F01
المان فولی
المان فولی

  • قیمت با تخفیف : 4,500 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 4,500 تومان
اطلاعات فنی: از این المان در سازه های مختلف استفاده می شود. می تواند در شفت موتورها قرار گرفته و چرخش موتور را به المان ها منتقل کند.


مسابقه
گروه سنی
سنسور