دسته کنترل چهار کاناله

کد کالا : E018
دسته کنترل چهار کاناله
دسته کنترل چهار کاناله

  • قیمت با تخفیف : 195,000 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 195,000 تومان

اطلاعات فنی: این بورد جهت هدایت ربات های کنترل شونده مورد استفاده قرار می گیرد. این بورد دارای چهار کانال می باشد، بدین معنی که می توان هم زمان چهار موتور را کنترل نمود. این بورد قابلیت کار با ولتاژ بالا و جریان بالا را داشته و در صورت عبور جریان بالا از خود مقاومت نشان می دهد و دچار سوختگی بورد نخواهد شد. در صورت استفاده از این بورد باید از بوردهای موازی نیز جهت اتصال موتورها استفاده نمود.
 

مسابقه: ندارد، قابل استفاده برای انواع ربات های کنترل شونده
 

فرآیند تست: مورد استفاده این دسته کنترل ها معمولا زمانیست که قرار است تعداد زیادی موتور را در ربات خود به کار ببریم. بنابراین از منبع تغذیه جریان بالا در آن استفاده می شود. سیم های متصل به بورد شامل کنترل کننده موتورها و سیم تغذیه می باشد. نکته مهم اتصال دقیق سیم تغذیه در مکان مناسب خود می باشد که در صورت عدم رعایت این موضوع و اتصال آن به پایه کنترل کننده موتورها و زدن کلید بر روی دسته کنترل، دسته کنترل را دچار سوختگی کرده و غیر قابل استفاده خواهد نمود.

 


مسابقه
گروه سنی
سنسور