دفتر تند نویسی

کد کالا : RD10
دفتر تند نویسی
دفتر تند نویسی

  • قیمت با تخفیف : 38,000 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 38,000 تومان
اطلاعات فنی: برای افزایش مهارت در تند نویسی محاسبات ریاضی استفاده می شود.