دوبل درایور

کد کالا : 71
دوبل درایور
دوبل درایور

  • قیمت با تخفیف : 21,500 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 21,500 تومان
اطلاعات فنی: این درایور برای افزودن تعداد موتورها بر روی بوردهای هوشند مورد استفاده قرار می گیرد. در قسمت جلویی بوردهای هوشمند روبورو، روکارو و مکاترو محل قرار گیری 6پین مادگی وجود دارد که این درایور در این قسمت قرار گرفته و امکان اتصال موتورهای اضافه را فراهم می کند. باید در نظر داشت که این موتورها مانند موتورهای حرکتی قابلیت تغییر سرعت را ندارند و با یک سرعت ثابت در جهت جلو و عقب حرکت می کنند و برای راه اندازی آن ها باید یکی از بوردهای درایور راه انداز موترها را بر روی این بورد قرار داد.


مسابقه
گروه سنی
سنسور