کابل پروگرمر سریال

کد کالا : E013
کابل پروگرمر سریال
کابل پروگرمر سریال

  • قیمت با تخفیف : 35,500 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 35,500 تومان
اطلاعات فنی: این کابل برای پروگرم کردن بوردهای هوشمند الکترو مورد استفاده قرار می گیرد. این کابل از طریق پورت سریال اطلاعات را از کامپیوتر به بورد کنترلر الکترو منتقل می کند.
 

مسابقه: ندارد
 

فرآیند تست: این کابل از یک طرف به پورت سریال کامپیوتر متصل شده و طرف دیگر آن از طریق یک دو پین به بورد الکترو متصل می شود. محل اتصال کابل اصلی به سیم دو پین باید چک شود و از قطع نبودن آن اطمینان حاصل شود.

 


مسابقه
گروه سنی
سنسور