کتاب قرمز تکمیلی (مکمل کتاب های پیش و اول)

کد کالا : RD05
کتاب قرمز تکمیلی (مکمل کتاب های پیش و اول)
کتاب قرمز تکمیلی (مکمل کتاب های پیش و اول)

  • قیمت با تخفیف : 53,500 تومان
  • قیمت بدون تخفیف : 53,500 تومان
اطلاعات فنی: این کتاب برای تمرین بیشتر محاسبات برای پایه های پیش و اول می باشد.