مقاومت الکتریکی
مقاومت، المان هادی دو پایه ای است که در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مقاومت نشان می دهد و ولتاژ دو سر آن با مقدار جریان عبوری از آن تغییر می کند.
دانشمندان برای کمک به ربات ها جهت تشخیص درد و ترمیم خود، "مغز کوچک" تولید می کنند
دانشمندان با استفاده از یک رویکرد الهام گرفته از مغز، روشی را ایجاد کرده اند که ربات ها از هوش مصنوعی (AI) برای تشخیص درد و ترمیم خود در هنگام آسیب دیدن برخوردار باشند.